پروژه 118 اطلاعات مشترکین حقوقی

پروژه 118 اطلاعات مشترکین حقوقی

سلام خوب تو این بخش می خواهیم اطلاعات مشترکین حقوقی را اضافه و حذف و ذخیره کنیم
خوب برای این کار یه bindingnavigator و چندتا multicolumncombobox روی فرم گذاشتم و بعد مثلا جلسه قبل
از طریق databinding کنترل ها را به دیتابیس متصل می کنیم و برای multicoulmncombo ها هم راست کلیک
Configuration را می زنیم و بعد از تو دیتاست جدولش را انتخاب می کنیم و فیلدهاش را باند می کنیم که تو قسمت
قبل که مربوط به ثبت اطلاعات مشترکین حقیقی بود گفته بودم .
کدهایی که خودم به فرم لود اضافه کردم:
[php]
SqlConnection ConSub = new SqlConnection("Data Source=.;Initial Catalog=phonebook;Integrated Security=True");
ConSub.Open();
SqlDataAdapter Adapter = new SqlDataAdapter("Select * from State", ConSub);
DataTable State = new DataTable();
Adapter.Fill(State);
multiColumnCombo1.DataSource = State;

Adapter.SelectCommand.Connection = ConSub;
Adapter.SelectCommand.CommandText = "Select * from groh";
DataTable groh = new DataTable();
Adapter.Fill(groh);
multiColumnCombo3.DataSource = groh;

[/php]
کد multicolmncombo1متد textchange:
[php]
private void multiColumnCombo1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
if (multiColumnCombo1.Text != "")
{
SqlConnection ConSub = new SqlConnection("Data Source=.;Initial Catalog=phonebook;Integrated Security=True");
ConSub.Open();
SqlDataAdapter Adapter = new SqlDataAdapter("", ConSub);
Adapter.SelectCommand.Connection = ConSub;
Adapter.SelectCommand.CommandText = "Select * from StateCity where State_Id=’" + Convert.ToInt32(multiColumnCombo1.Value.ToString()) + "’";
DataTable StateCity = new DataTable();
Adapter.Fill(StateCity);
multiColumnCombo2.DataSource = StateCity;
}
}
[/php]
کد multicolumncobo3متدtextchange:
[php]
private void multiColumnCombo3_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
if (multiColumnCombo3.Text != "")
{
SqlConnection ConSub = new SqlConnection("Data Source=.;Initial Catalog=phonebook;Integrated Security=True");
ConSub.Open();
SqlDataAdapter Adapter = new SqlDataAdapter("", ConSub);
Adapter.SelectCommand.Connection = ConSub;
Adapter.SelectCommand.CommandText = "Select * from activity where code_groh=’" + Convert.ToInt32(multiColumnCombo3.Value.ToString()) + "’";
DataTable activity = new DataTable();
Adapter.Fill(activity);
multiColumnCombo4.DataSource = activity;
}
}
[/php]
کد اضافه :
[php]
private void bindingNavigatorAddNewItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
moshtarakinhoghoghiBindingSource.AddNew();
if (phonebookDataSet.moshtarakin_hoghoghi.Compute("max(SysCode)+1", null).ToString() != null)
editBox1.Text = phonebookDataSet.moshtarakin_hoghoghi.Compute("max(SysCode)+1", null).ToString();
else
editBox1.Text = 1.ToString();
editBox3.Text = "";
editBox2.Text = "";
editBox4.Text = "";
multiColumnCombo1.Text = "";
multiColumnCombo2.Text = "";
multiColumnCombo3.Text = "";
multiColumnCombo4.Text = "";
uiComboBox1.Text = "";
}
[/php]
کد ذخیره :
[php]
private void toolStripButton1_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
moshtarakinhoghoghiBindingSource.EndEdit();
moshtarakin_hoghoghiTableAdapter.Update(this.phonebookDataSet.moshtarakin_hoghoghi);
}
catch
{
}
}
[/php]
کد حذف :
[php]
private void bindingNavigatorDeleteItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (moshtarakinhoghoghiBindingSource.Count > 0)
moshtarakinhoghoghiBindingSource.RemoveCurrent();
moshtarakinhoghoghiBindingSource.EndEdit();
moshtarakin_hoghoghiTableAdapter.Update(this.phonebookDataSet.moshtarakin_hoghoghi);
}
[/php]

خوب دوستان در صورت سوال درباره کدها می تونید تو انجمن سایت سوالاتتون را مطرح کنید .

2 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده + 16 =